Wyświetlanie jednego wyniku

Łyżki z frezem do kiszonek

Jakość kiszonki dla zwierząt zależy nie tylko od sposobu w jaki została przygotowana, ale także od tego jak pobierana jest z pryzmy. Istotne jest by odciąć od niej niezbędną część kiszonki, pozostawiając wyrównaną powierzchnię czołową ściany pryzmy. Aby wykonać tę czynność prawidłowo niezbędna jest łyżka z frezem do kiszonek.

Urządzenie to jest tak istotne dlatego, że pozostawienie równej powierzchni czołowej pryzmy minimalizuje ryzyko wnikania powietrza do paszy. Swobodny dostęp powietrza może bowiem prowadzić do rozpoczęcia wtórnej fermentacji, a co za tym idzie rozwoju pleśni i niepożądanych bakterii.

Łyżka rolnicza z frezem to połączenie szufli z opuszczanym na ramieniu i napędzanym hydraulicznie obrotowym frezem. Mechanizm działania urządzenia polega na tym, że podczas pobierania kiszonki łyżka znajduje się na podłożu, a wówczas ramię z rotorem automatycznie opuszcza się z określoną prędkością zagarniając do łyżki kiszonkę.

Łyżki rolnicze są nieocenionymi maszynami do przygotowania i zadawania kiszonek dla zwierząt. Wewnątrz nich zamontowany jest wymienny wkład z nierdzewnej stali, który wydłuża żywotność mieszalnika. Urządzenie jest malowane proszkowo, a do jego działania potrzeba zasilania hydraulicznego.