Świt-Rol – produkcja i sprzedaż maszyn rolniczych na zamówienie

Rozsiewacz dwutarczowy – typ N021/1

Rozsiewacz nawozów „Kłos” jest przeznaczony do powierzchniowego wysiewu nawozów mineralnych granulowanych i pylistych oraz wapna nawozowego na polach uprawnych, łąkach, ścierniskach i pastwiskach.

Opis

Specyfikacja techniczna

Lp. Wyszczególnienie Dane producenta
1. Typ maszyny NO21/1
2. Pojemność zbiornika 400 dm3
3. Zakres dawek 20-1520 kg/h
4. Masa rozsiewacza 125 kg
5. Dopuszczalna ładowność 400 kg
6. Prędkość transportowa 15/do 14km/h
7.

Wymiary robocze i transportowe: położenie robocze i transportowe:
– długość
– szerokość
– wysokość
1100 mm
925 mm
664 mm
8. Zespół dozujący typ szczelinowy
9.

Aparat wysiewający
– liczba tarcz
– liczba łopatek na tarczy
tarczowy
2
4
10.

Szerokość robocza przy nawozach:
– granulowanych
– pylistych
do 16 m
do 16 m
11. Źródło energii – ciągnik klasy 14 kN
12. Wysiew graniczny 1