Świt-Rol – produkcja i sprzedaż maszyn rolniczych na zamówienie

Rodzaje kopaczek do ziemniaków na rynku

kopaczka do ziemniaków

Najstarszą maszyną służącą do zbioru ziemniaków jest kopaczka konna. Najważniejszy element stanowią w niej zakrzywione metalowe pręty, które kopią i roztrząsają. Zbiór ziemniaków za pomocą tego urządzenia był dość uciążliwy, ponieważ kopaczki konne nie potrafiły odseparować bulw od ziemi, poza tym do ciągnięcia maszyny potrzebne były zwierzęta. Na szczęście współczesne kopaczki są wydajniejsze, a konie zostały zastąpione silnikami mechanicznymi.

Podział kopaczek do ziemniaków

Kopaczki do ziemniaków można podzielić na trzy rodzaje: wcześniej już wspomniane kopaczki konne, kopaczki samojezdne oraz kopaczki przystosowane do pracy z ciągnikiem. Praca kopaczek samojezdnych i samozbierających, inaczej nazywanych kombajnami ziemniaczanymi, polega na kopaniu ziemniaków, oddzielaniu ich od gleby i zanieczyszczeń oraz gromadzenie bulw w zbiorniku maszyny. Jest to duża i bardzo droga maszyna przeznaczona do zbioru ziemniaków na większych polach uprawnych. Wadą kombajnów ziemniaczanych jest narażanie bulw na uszkodzenia.

Wśród kopaczek przystosowanych do pracy z ciągnikiem wyróżnia się kopaczki do ziemniaków jednorzędowe, czyli przeznaczona do wykopywania jednej redliny, oraz kopaczki dwurzędowe mogące zbierać warzywa z dwóch redlin. Urządzenie to dzieli się również na: wibracyjne i przenośnikowe. W przypadku tych pierwszych najważniejszym elementem jest wibrujący lemiesz, który przenosi bulwy i ziemię na wibrujący kosz odsiewający. Kopaczka przenośnikowa wydobywa ziemniaki z ziemi, odsiewania glebę od plonu poprzez taśmociąg napędzany z ciągnika za pomocą wałka, a na koniec układa bulwy w wąskim rzędzie.

Dla jakich gospodarstw najlepsza jest kopaczka jednorzędowa?

Wibracyjne i przenośnikowe kopaczki jednorzędowe doskonale sprawdzają się w mniejszych gospodarstwach rolnych oraz w przypadku uprawy ziemniaków na własny użytek. Ziemniaki po przejeździe kopaczką leżą w rzędzie, co ułatwia ich zbiór. Zaletą takich kopaczek, w przeciwieństwie do kombajnów ziemniaczanych, jest bardzo mały wskaźnik uszkodzeń bulw. Niskie zapotrzebowanie mocy oraz mała masa sprawiają, że maszyna może współpracować nawet z niedużymi ciągnikami. Ponadto obsługa kopaczki jednorzędowej jest łatwa, a urządzenie cechuje się niezawodnością. Jednorzędowe kopaczki do ziemniaków są niedrogie w porównaniu do innych sprzętów rolniczych, a ułatwiają znacznie zbiór ziemniaków, cebuli i innych warzyw uprawianych w gruntach.