Świt-Rol – produkcja i sprzedaż maszyn rolniczych na zamówienie

Rozsiewacz jednotarczowy– typ N021/2

Rozsiewacz nawozów „Kłos” jest przeznaczony do powierzchniowego wysiewu nawozów mineralnych granulowanych i pylistych oraz wapna nawozowego na polach uprawnych, łąkach, ścierniskach i pastwiskach.

Opis

Specyfikacja techniczna

Lp. Wyszczególnienie Dane producenta
1. Typ maszyny NO21/2
2. Pojemność zbiornika 480 dm3
3. Zakres dawek 30-1980 kg/h
4. Masa rozsiewacza 163 kg
5. Dopuszczalna ładowność 600 kg
6. Prędkość transportowa 15 / do 14km/h
7.

 

Wymiary robocze i transportowe: położenie robocze i transportowe:
– długość
– szerokość
– wysokość
1450 mm
1620 mm
1350 mm
8. Zespół dozujący typ szczelinowy
9. Aparat wysiewający
– liczba tarcz
– liczba łopatek na tarczy
tarczowy
1
4
10. Szerokość robocza przy nawozach:
– granulowanych
– pylistych
12-18 m
10-14 m
11. Źródło energii – ciągnik klasy 14 kN
12. Wysiew graniczny 1